Przesyłki oraz płatności – imozaiki.pl

Przesyłki oraz płatności

Szanowny Kliencie,

Wszystkie dostawy realizujemy kurierem DHL w ciągu 3-5 dni.

Poniżej podajemy zasady postepowania dot. sytuacji, w której przesyłka , która do Państwa dotarła, z różnych powodów nie spełnia Waszych oczekiwań.

W sytuacji gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne ( zniszczone opakowanie, zamoczone opakowanie lub jego fragm., zerwane taśmy zabezpieczające, zgniecenia itp.) uprzejmie prosimy o : spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne skontaktowanie się ze sprzedawcą pod nr tel: +48 690690423 ; e-mail: info@imozaiki.pl

Natomiast w sytuacji gdy przesyłka z zewnątrz nie posiada charakterystycznych znamion uszkodzenia, a towar w środku uległ zniszczeniu lub nie jest kompletny, prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą pod nr tel:+48690690423 ; e-mail: info@imozaiki.pl

W przypadku odbioru przesyłki kurierskiej Klientowi przysługuje standardowo prawo do sprawdzenia niniejszej przesyłki w obecności kuriera po jej formalnym odbiorze ( tj. po podpisaniu listu przewozowego )

Niezgodność zawartości przesyłki z zamówieniem klienta powinna zostać spisana w postaci protokołu z kurierem.

Brak protokołu nie stanowi przeszkody w „uruchomieniu” procesu reklamacji, ale w/w dokument zdecydowanie ułatwia i przyspiesza powyższą procedurę . Dodatkowo, w przypadku braku protokołu na Kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia uszkodzeń dot. przesyłki , jej ew. wad lub braku zgodności z zamówieniem złożonym przez Klienta.